Mời báo giá gói thầu Báo Vĩnh Phúc

Mời cung cấp báo giá cho gói thầu: Xây dựng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các ngày sự kiện của ngành Dân số, phản ánh các hoạt động công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2024.

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.