CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ TỈNH VĨNH PHÚC

- Địa chỉ: Số 355-Đường Mê Linh-Liên Bảo-Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc.

- Số điện thoại: 02113.862.463

- Email: Chicucdskhhgd@gmail.com

 

LÃNH ĐẠO CHI CỤC:    

Chi cục trưởng: Nguyễn Hoài Nam.

Số điện thoại: 0912.519.050

Phó Chi cục trưởng: Đào Văn Đăng.

Số điện thoại: 0962 192 666

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.