- Ban Lãnh đạo 

Chi cục trưởng: Đào Anh Thái

Phó Chi cục trưởng: Hà Quang Trung

- Phòng Hành chính - Tổng hợp

Trưởng phòng: Tạ Mai Phương

Số điện thoại: 0915.240.626

 Phó trưởng phòng: Phan Thị Quyên

 Phó trưởng phòng: Trịnh Thị Hương

- Phòng Dân số, Truyền thông và Giáo dục

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hương

Số điện thoại: 0867.468.118

Phó trưởng phòng: Vũ Thị Quỳnh Hoa

Phó Trưởng phòng: Vũ Thị Phong Lan

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.