VĨNH TƯỜNG TẬP TRUNG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH DÂN SỐ NĂM 2022

Nhằm tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) tại các xã có mức sinh cao, khó khăn, xã có nhiều đối tượng khó tiếp cận dịch vụ SKSS/KHHGĐ.

 Ngày 28/3/2022, Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường đã ban hành kế hoạch số 156/KH-TTYT về Kế hoạch chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản/KHHGĐ năm 2022. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra Phòng Dân số đã tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng tổ chức chiến dịch tập trung làm 2 đợt, ngoài ra tại mỗi xã, thị trấn một tuần có 01 ngày thực hiện các gói dịch vụ chiến dịch. Kế hoạch tổ chức chiến dịch đợt I diễn ra từ ngày 12/4/2022 đến 27/4/2022 trên 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các nội dung hoạt động trong chiến dịch bao gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian trước, trong và sau chiến dịch; Tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng hướng tới các nhóm đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, nam nữ thanh niên chuẩn bị kết hôn, mới kết hôn.. ; làm áp phích, tờ rơi, băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền lưu động…vận động trực tiếp tại hộ gia đình. Đồng thời, cung cấp các gói dịch vụ khám phụ khoa, đặt vòng, tiêm tránh thai, cấy tránh thai, thuốc uống, bao cao su … cho đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân nói chung, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ nói riêng về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS)/KHHGĐ, cũng như tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận thuận lợi các gói dịch vụ về dân số - KHHGĐ. Bên cạnh đó là sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách dân số, góp phần giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, duy trì bền vững mức sinh thay thế. Kết thúc chiến dịch đợt I kết quả đạt được 94,6% kế hoạch và 84% kế hoạch năm, cụ thể: Dụng cụ tử cung: 1.143/1.620 ca = 71%; Thuốc uống tránh thai: 3.743/3.800 ca = 99%; Bao cao su: 3.453/3.400 ca = 102%; Khám phụ khoa thông thường: 2.390 người. Tuy nhiên, Cấy thuốc tránh thai đạt thấp: 2/5ca = 40%. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, treo 76 chiếc băng zôn, cấp tờ rơi và tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại 100% các xã, thị trấn trước, trong và sau chiến dịch. Tổng kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách huyện, xã, thị trấn chi cho chiến dịch đợt I với tổng số tiền là: 49.700.000 đồng.

Để nối tiếp các kết quả đã đạt được và phấn đấu sớm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra.Từ ngày 03/8 đến hết ngày 28/8/2022 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường tiếp tục triển khai Chiến dịch đợt 2 năm 2022. Phòng Dân số tham mưu cho ban Giám đốc chỉ đạo các khoa phòng chuẩn bị tốt công tác hậu cần trong đợt chiến dịch. Đồng thời, chỉ đạo Trạm Y tế các xã, thị trấn đăng ký nhu cầu thực hiện dịch vụ trong chiến dịch, chuẩn bị đầy đủ điều kiện trang thiết bị y tế, thuốc thiết yếu, phương tiện tránh thai nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời, đáp ứng nhu cầu chiến dịch. Hình ảnh người dân đi thực hiện các dịch vụ -KHHGĐ Bên cạnh đó, Phòng Dân số còn phối hợp với khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản thực hiện một số dịch vụ miễn phí cho chị em như: Đo loãng xương, khám phụ khoa, tư vấn miễn phí; một số các dịch vụ thu phí và trợ giá như: Siêu âm đầu dò, làm thủ thuật phụ khoa (đốt polip cổ tử cung, đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung,… và được cấp kháng sinh miễn phí). Để tạo điều kiện cho chị em phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ mà không phải đi xa, đơn vị đã tổ chức khám, siêu âm ổ bụng, siêu âm vú, nhuộm soi dịch âm đạo, soi cổ tử cung… Việc triển khai đồng bộ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, giúp cho các chị em phụ nữ có cơ hội được khám, tư vấn, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật nhằm sớm phát hiện, tư vấn điều trị kịp thời để bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số và phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Lê Phương Phòng Dân số - TTYT huyện Vĩnh Tường

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.