Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổng kết công tác dân số năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ngày 25/12, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; tổng kết công tác dân số năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ngày 25/12, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; tổng kết công tác dân số năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Thời gian qua, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả các chỉ tiêu đạt được năm 2023, cụ thể: Mức giảm sinh 15.260 trẻ em sinh ra (tăng 2,07%); tỷ số giới tính khi sinh 114 bé trai/100 bé gái, giảm 1 điểm %, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. Có 13.173/14.299 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, chiếm 92,12%, vượt 4,12% so với kế hoạch năm; có 11.912 trẻ em được sàng lọc sơ sinh, chiếm 78,06% số trẻ em sinh ra, vượt 6,06% so với kế hoạch năm. Có 2.469 trẻ em là con thứ 3 trở lên, chiếm 16,18%, giảm 1,82% so với cùng kỳ. Có 194.496 nam, nữ thanh niên được tư vấn, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, trong đó, có 635/3.900 nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, chiếm 16,28%, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Có 128.869 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm; có 67.545 người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 100,14% kế hoạch năm..

Đồng chí: Đào Anh Thái - Chi cục trưởng - Chi cục Dân số - KHHGĐ phát biểu hội nghị

Thời gian qua, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả các chỉ tiêu đạt được năm 2023, cụ thể: Mức giảm sinh 15.260 trẻ em sinh ra (tăng 2,07%); tỷ số giới tính khi sinh 114 bé trai/100 bé gái, giảm 1 điểm %, đạt chỉ tiêu kế hoạch năm. Có 13.173/14.299 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, chiếm 92,12%, vượt 4,12% so với kế hoạch năm; có 11.912 trẻ em được sàng lọc sơ sinh, chiếm 78,06% số trẻ em sinh ra, vượt 6,06% so với kế hoạch năm. Có 2.469 trẻ em là con thứ 3 trở lên, chiếm 16,18%, giảm 1,82% so với cùng kỳ. Có 194.496 nam, nữ thanh niên được tư vấn, cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, trong đó, có 635/3.900 nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn, chiếm 16,28%, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Có 128.869 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm; có 67.545 người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 100,14% kế hoạch năm...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 như phấn đấu mức giảm tỷ lệ sinh 0,1%; tỷ số giới tính khi sinh là 114 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ bà mẹ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt 88%; tỷ lệ trẻ sơ sinh được tầm soát ít nhất 5 bệnh bẩm sinh phổ biến nhất đạt 75%; tăng thêm tỷ lệ cặp nam, nữ thanh niên được tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn là 10%; tăng thêm tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm là 20%; số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại 67.450 người; tỷ lệ phụ nữ 15-49 tuổi có nhu cầu tránh thai đang sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 68%...

Tin, ảnh: Hồng Lụa

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.