Sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 3

Ngày 5/3/2024 Chi bộ, Chi cục Dân số -KHHGD tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 3

Ngày 5/3/2024 Chi bộ, Chi cục Dân số -KHHGD tổ chức sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 3 năm 2024. Sau buổi sinh hoạt là Lễ ký cam kết thực hiện công tác chuyên môn năm 2024 và trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.