Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới 08/5 năm 2024 tại huyện Tam Đảo

Ban chỉ đạo công tác Dân số & Phát triển huyện Tam Đảo phối hợp với Sở y tế, Chi cục Dân số-KHHGD tổ chức thành công Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới 08/5 năm 2024

Ngày 08/5/2024, Ban chỉ đạo công tác Dân số & Phát triển huyện Tam Đảo phối hợp với Sở y tế, Chi cục Dân số-KHHGD tổ chức thành công Lễ phát động hưởng ứng Ngày Thalassemia Thế giới 08/5 năm 2024 với chủ đề: "Tăng cường phổ cập thông tin và tiếp cận dịch vụ về bệnh tan máu bẩm sinh để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt".

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.