Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về truyền thông công tác Dân số và phát triển cho CTV dân số năm 2022

Từ ngày 25/8 đến hết ngày 31/9/2022, Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức 09 lớp tập huấn về Bồi dường nâng cao kiến thức về truyền thông công tác dân số và phát triển cho CTV dân số trên địa bàn tỉnh

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về truyền thông công tác Dân số và phát triển cho CTV dân số năm 2022 Truyền thông là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về công tác dân số. Chính vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cộng tác viên (CTV) dân số mới và còn hạn chế về chuyên môn, nhằm đáp ứng hoạt động tuyên truyền tại cơ sở luôn là nhiệm vụ được Chi cục Dân số - KHHGĐ quan tâm, chú trọng. Thực hiện kế hoạch chương trình truyền thông dân số năm 2022, từ ngày 25/8 đến hết ngày 31/9/2022, Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức 09 lớp tập huấn về Bồi dường nâng cao kiến thức về truyền thông công tác dân số và phát triển cho khoảng 700 CTV dân số trên địa bàn tỉnh.

Đ/C Vũ Thị Phong Lan- TP Truyền thông – Giáo dục tại Hội nghị huyện Tam Dương

Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số và phát triển; Hướng dẫn phương pháp truyền thông, vận động người dân thực hiện chính sách; Cung cấp nội dung trọng tâm truyền thông về công tác dân số và phát triển; Thực hành kỹ năng truyền thông cho đối tượng tại cộng đồng.

Đ/c Kim Thị Hồng Lụa- Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tại Hội nghị huyện Yên Lạc

Thông qua lớp tập huấn, các học viên nắm được các văn bản chỉ đạo công tác dân số, xác định được trọng tâm mục tiêu nhiệm vụ công tác truyền thông, có được phương pháp, kỹ năng để tuyên truyền, vận động cho đối tượng tại cộng đồng. Đặc biệt, các học viên cũng được cập nhật các hình thức truyền thông hiện đại tuyên truyền qua Internet, điện thoại di động, các mạng xã hội như facebook, youtube, Zalo, Tiktok.... để giúp CTV dân số có thêm phương pháp, đa dạng hình thức truyền thông.

Qua đó, mỗi học viên sau khi về địa phương sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong thực hiện công tác truyền thông dân số góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu được giao.

Hồng Lụa- Phòng TT-GD 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.