Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 03/04/2023, Công đoàn cơ sở Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Anh Thái - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Dân số- KHHGĐ cùng toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tham dự.

Toàn cảnh Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm BCH, nhiệm kỳ 2017-2022. Trong những năm qua, Công đoàn Chi cục luôn bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp tốt với chính quyền hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích thiết thực cho cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được công đoàn cơ sở triển khai có hiệu quả, được đoàn viên công đoàn Chi cục tích cực tham gia. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai sâu rộng. Mặc dù, nhiệm kỳ qua gặp nhiều khó khăn tuy nhiên tập thể cán bộ công chức và đoàn viên công đoàn Chi cục đã nỗ lực, cố gắng vượt qua, nhờ đó hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu được giao. Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, bàn các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền giáo dục trong tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, phát triển đoàn viên; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; đổi mới sinh hoạt công đoàn theo hướng chủ động, sáng tạo, linh hoạt và hiệu quả phù hợp với hoàn cảnh của cơ quan Chi cục DS-KHHGĐ. Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm đó là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động góp phần thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của Công đoàn, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng hoạt động, đưa phong trào của đơn vị ngày một tiến lên đáp ứng được yêu cầu của ngành và Công đoàn đề ra.

 

Đồng chí Đào Anh Thái - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Dân số- KHHGĐ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Anh Thái - Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Dân số- KHHGĐ biểu dương những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Chi cục DS-KHHGĐ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới, đồng chí đề nghị cần bám sát vào phương hướng, nhiệm vụ đại hội đã đề ra. Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Tích cực hưởng ứng các phong trào hoạt động thi đua gắn liền với nhiệm vụ của đơn vị. Đoàn kết, nỗ lực tập trung đổi mới các nội dung, hoạt động thiết thực, tiếp tục rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao… Ban Lãnh đạo Chi cục Dân số- KHHGĐ tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2023-2028

Với tinh thần đoàn kết, tập trung, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục Dân số - KHHGĐ nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí, bầu Chủ tịch, bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế Vĩnh Phúc.

Hồng Lụa - Phòng Dân số- Truyền thông và Giáo dục

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.