Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở năm 2022

Chi cục Dân số-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức tập huấn về nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở năm 2022

Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở năm 2022 Nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở năm 2022. Mới đây, Chi cục Dân số-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức 09 lớp tập huấn về nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở năm 2022 cho hơn 700 học viên là cán bộ Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, Cán bộ chuyên trách và cộng tác viên Dân số các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung trong các lớp tập huấn được chia sẻ những thông tin mới về nguyên nhân, thực trạng và giải pháp kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, giúp cho đội ngũ cán bộ dân số tại các đơn vị tuyến huyện, xã và các cộng tác viên dân số thôn/xóm/khu hành chính có đủ kiến thức cơ bản và các kỹ năng cần thiết để có thể tổ chức, triển khai các hoạt động kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại đơn vị/địa bàn được phân công phụ trách. Đồng thời, lớp tập huấn được cung cấp những nội dung về Chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số và những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, nhất là về vấn đề MCBGTKS. Những thông tin, kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới, thực trạng, nguyên nhân, hệ lụy và giải pháp kiểm soát MCBGTKS. Các phương pháp, hình thức tuyên truyền và kỹ năng tuyên truyền về kiểm soát MCBGTKS. Với những kiến thức mới được cập nhật, cộng với kỹ năng đã được rèn luyện trong quá trình công tác, các học viên sau khi về địa phương sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị.

Hải Long - Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.