Kết quả cuộc thi sáng tác clip trên nền tảng TikTok “Ngành Dân số đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19”

Sau khi Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Bộ Y tế phát động cuộc thi sáng tác clip trên nền tảng TikTok “Ngành Dân số đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch Covid -19”.

Chi cục Dân số - KHHGĐ đã tham mưu cho Sở Y tế phát động cuộc thi tới các Sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện thành phố, các đơn vị Y tế trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Chi cục Dân số - KHHGĐ hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai cuộc thi tới các xã, phường thị trấn nhằm kêu gọi mọi người dân trên địa bàn biết đến mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề cuộc thi, từ đó giúp cho mỗi người dân cần có ý thức hơn nữa trong việc duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Kết thúc cuộc thi, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã nhận được sự tham gia nhiệt tình của các cá nhân, đơn vị. Tổng số bài dự cuộc thi toàn tỉnh là 90 bài. Ngày 20/5/2022 Tổng cục Dân số - KHHGĐ công bố kết quả cuộc thi Vĩnh Phúc vinh dự nhận được nhiều giải, cụ thể: 01 giải ba tập thể Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc; 02 giải khuyến khích tập thể của Trung tâm Y tế Phúc Yên và Trung tâm Y tế Vĩnh Tường; 01 giải ba cá nhân tại huyện Tam Dương, 02 giải khuyến khích cá nhân tại huyện Bình Xuyên; 01 giải khuyến khích cá nhân huyện Lập Thạch, 01 giải khuyến khích cá nhân con cán bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ.

Để đạt được kết quả trên, có thể nói đó là sự sát sao, động viên chỉ đạo của Chi cục Dân số, sự cố gắng, lỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động của Phòng Dân số các huyện, thành phố và đặc biệt là sự tham gia ủng hộ nhiệt tình của mọi người dân trên địa bàn tỉnh.Từ đó sẽ lan tỏa nâng cao ý thức của người dân duy trì 5K và chủ động tiêm vaccinne để chung sống an toàn với dịch bệnh hiện nay.

Hải Nam - Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.