Ngày 23/6/2022, Bộ Y tế ban hành công văn 3309/BYT-DP hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

Bộ Y tế hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.