Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2023

Chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2023

Vĩnh Phúc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2023

Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2023 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta”, Vĩnh Phúc đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các hoạt động nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Tại Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2023, như: Tổ chức Hội nghị Mít tinh hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 và sơ kết công tác dân số 6 tháng đầu năm 2023; tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7 thông qua các hoạt động kẻ vẽ panô, treo băng zôn, phướn … trên các trục đường chính trên địa bàn thành phố Vĩnh yên; Phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình xây dựng 01 phóng sự với chủ đề: Nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới phát trên sóng Phát thanh - Truyền hình; Phối hợp với Báo Vĩnh Phúc, Báo sức khỏe và Môi trường, Báo Pháp luật và Xã hội…. đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền về chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7.

Hội nghị Mất cân bằng giới tính khi sinh tại Huyện Tam Dương

Tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động như: Treo băng zôn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh huyện; xã, phường, thị trấn trên địa bàn; tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà về công tác dân số và mất cân bằng giới tính khi sinh cho Ban chỉ đạo công tác Dân số huyên, các ban, ngành đoàn thể huyện, Trưởng ban chỉ đạo công tác dân số xã, đội ngũ cán bộ y tế, dân số cơ sở; tổ chức Hội nghị tuyên truyền cung cấp thông tin, kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh cho những người có uy tín trong cộng đồng;Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa chuyền đề về giới, mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới cho học sinh tại một số trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh; Tổ chức hội nghị tuyên truyền cung cấp thông tin, kiến thức về mất cân bằng giới tính khi sinh cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và các đối tượng có liên quan tại các xã có tỷ số giới tính khi sinh cao năm 2023... Với nhiều hoạt động tuyên truyền sâu rộng, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ và trẻ em gái, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, sẽ góp phần xây dựng một xã hội công bằng, văn minh phát triển.

Hồng Lụa – Phòng DSTT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.