Huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị thực trạng về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022

Sông Lô tổ chức Hội nghị thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022

 Sáng ngày 25/8/2022, Trung tâm Y tế huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Anh Thái- Phó Chi cục trưởng, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh; đồng chí Vũ Thị Phong Lan -Trưởng phòng Truyền thông-Giáo dục, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh; Chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Kim Trọng - Huyện Ủy viên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; đồng chí Trương Trung Văn - PGĐ Trung tâm Y tế huyện; Các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số,Trưởng trạm Y tế, CBCT dân số và hơn 70 Cộng tác viên dân số các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.

Đồng chí Đào Anh Thái- PCCT, Đ/c Vũ Thị Phong Lan TP, TT-GD Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh dự hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Phòng Dân số đã báo cáo thực trạng chênh lệch giới tính khi sinh trên địa bàn huyện. Trong những năm qua sự chênh lệch giới tính khi sinh trên địa bàn huyện tuy có xu hướng giảm song không bền vững, 6 tháng đầu năm 2022 số trẻ sinh ra là 571 trẻ, trong đó số trẻ nam là 308/263 trẻ nữ, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 117,1% đứng thứ 5 toàn tỉnh, tại một số địa phương có nguy cơ tăng nhanh trở lại như Hải Lựu, Phương Khoan, Đồng Thịnh….. Đồng thời, cũng tại hội nghị đại diện một số xã tham gia thảo luận về thực trạng, giải pháp, đề xuất, kiến nghị trong việc đồng bộ triển khai nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Đào Anh Thái - Phó Chi cục trưởng - Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đánh giá cao sự chỉ đạo, triển khai, tổ chức các hoạt động công tác Dân số-KHHGĐ trên địa bàn huyện, đặc biệt là sự vào cuộc chỉ đạo kịp thời trong việc giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh. Bên cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị Lãnh đạo Trung tâm y tế huyện kiện toàn bộ máy làm công tác dân số, bổ sung nhân lực cho Phòng Dân số, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa hoạt động truyền thông nhằm tăng cường giải pháp góp phần giảm thiêu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện.

Hồng Lụa - Phòng TT-GD 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.