Trung tâm Y tế huyện Tam Dương tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghépdịch vụ sức khỏe sinh sản/ KHHGĐ năm 2022

Huyện Tam Dương tổ chứcChiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH - TTYT ngày 26/5/2022 của Trung tâm Y tế huyện Tam Dương kế hoạch Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ năm 2022. Nhằm tăng cường tuyên truyền vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) tại các xã có mức sinh cao, khó khăn, xã có nhiều đối tượng khó tiếp cận dịch vụ SKSS/KHHGĐ.Đồng thời, để nâng cao nhận thức của cộng đồng về SKSS/KHHGĐ; vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện trong việc thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ. Căn cứ vào kế hoạch trong đợt chiến dịch Trung tâm Y tế huyện bám sát, tích cực chỉ đạo Trạm Y tế tham mưu UBND phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã để huy động tối đa các nguồn lực tham gia chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức triển khai chiến dịch, kết hợp với tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn với thời lượng 4 lần/ngày/3 ngày, trước, trong và sau chiến dịch nhằm chuyển tải các nội dung hoạt động trong chiến dịch đến người dân. Hướng dẫn, đội ngũ cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số lập danh sách những đối tượng có nhu cầu được cung cấp các gói dịch vụ trong chiến dịch.Đồng thời chuẩn bị tốt địa điểm, bố trí nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc và vật tư tiêu hao, phương tiện truyền thông… để tổ chức khám, thực hiện kỹ thuật, tư vấn, tuyên truyền, cung cấp kiến thức cho đối tượng thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ. 

Trong đợt chiến dịch các đối tượng tham gia đều được các bác sỹ tư vấn, cung cấp thông tin, khám và thực hiện kỹ thuật cho các đối tượng an toàn trong các ngày diễn ra chiến dịch. Những trường hợp không đặt được vòng, sẽ được bác sỹ đã tư vấn để đối tượng tự lựa chọn một biện pháp tránh thai thích hợp như thuốc uống, bao cao su… để thực hiện kế hoạch hóa gia đình hiệu quả. Kết thức chiến đã có 128 lượt người tư vấn và khám phụ khoa, 17 lượt người điều trị phụ khoa và 724 người thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại trong đó: Đặt dụng cụ tử cung 87/66 đạt 131,8 %; Bao cao su 310/310 đạt 100%; Thuốc uống tránh thai 327/300 đạt 109%. Việc triển khai các đợt chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ sinh sản/KHHGĐ, góp phần giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, duy trì bền vững mức sinh thay thế; góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao.

Lê Thị Thu Hương Phòng Dân số- Trung tâm Y tế huyện Tam Dương

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.