Hội nghị tập huấn tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số cho Hội viên Hội nông dân

Hội nghị tập huấn

Chi cục Dân số -KHHGD phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số cho Hội viên Hội nông dân trên địa bàn huyện Lập Thạch.

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.