Tập huấn nghiệp vụ truyền thông về công tác dân số trên nền tảng mạng xã hội

Từ ngày 21-24/11/2023 Chi cục Dân số -KHHGĐ tổ chức 2 lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông về công tác dân số trên nền tảng mạng xã hội

Tập huấn nghiệp vụ truyền thông về công tác dân số trên nền tảng mạng xã hội cho 160 học viên là cán bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ, cán bộ Phòng dân số, Trung tâm y tế các huyện, thành phố và Viên chức dân số các xã, phường, trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn Ths,Bs Nguyễn Tân Sơn- PGĐ Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng và Cung ứng dịch vụ dân số, Cục Dân số đã cung cấp thông tin về một số loại hình truyền thông; tầm quan trọng của việc truyền thông dân số trên mạng xã hội; cách viết tin, bài, chụp ảnh; cách đăng tải tin bài, ảnh trên facebook; Hướng dẫn thực hành viết tin, bài và trình tự các bước đăng tải thông tin trên mạng xã hội. P/s Một số hình ảnh được ghi lại tại lớp tập huấn

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.