Triển khai, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2022

Ngày 30/6/2022, Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 15/KH-CCDS về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm 2022.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân số đối với sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh và đất nước; tăng cường sự tham gia đồng bộ, tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ về dân số. Đồng thời, kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vận động, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số và phát triển góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ tầm soát, chẩn đoán và điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, tăng số người mới sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đặc biệt là vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân.

Hội nghị triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7/2022

Trong đợt này, trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7 năm 2022, như: tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Dân số Thế giới 11/7; tuyên truyền về kết quả công tác dân số đạt được trong thời gian qua, nhiệm vụ trong thời gian tới; tăng cường tuyên truyền lưu động, kẻ vẽ panô, cắt, treo khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11/7.

. Tổ chức hội thảo chuyên đề về tầm soát, chẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Tổ chức các cuộc tọa đàm, tư vấn nhóm nhỏ, nói chuyện, sinh hoạt chuyên đề về việc khống chế tỷ số giới tính khi sinh, duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng dân số, phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng, thích ứng già hóa dân số. Tập trung cao công tác tuyên truyền ở các vùng trọng điểm, đặc thù: Các xã, phường đông dân, có mức sinh, tỷ số giới tính khi sinh, tỷ lệ con thứ 3 trở lên cao, tập trung nhiều công giáo, dân tộc, địa bàn miền núi … Lồng ghép tư vấn và đáp ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình thường xuyên, tăng cường tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng có nhu cầu được tiếp cận dịch vụ… cùng một số nội dung khác.

Hải Long- Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.