Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, nội dung mới của Sổ A0/CTV, phiếu thu tin mới cho CTV dân số năm 2022

Từ ngày 15/8-19/8/2022 Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức 10 lớp tập huấn các quy định của Thông tư về chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, nội dung mới của Sổ A0/CTV, phiếu thu tin mới năm 2022 cho Cộng tác viên dân

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, nội dung mới của Sổ A0/CTV, phiếu thu tin mới cho CTV dân số năm 2022 Thực hiện Kế hoạch số 28/KH - CCDS ngày 28/7/2022 của Chi cục Dân số - KHHGĐ Kế hoạch tập huấn cho cán bộ cấp huyện, cấp cơ sở thực hành cập nhật phần mềm MIS mới, Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số năm 2022.

Nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành Dân số - KHHGĐ; Thông tư về chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số cho cán bộ làm công tác dân số tại cơ sở. Toàn cảnh lớp tập huấn tại thành phố Phúc yên Từ ngày 15/8-19/8/2022 Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức 10 lớp tập huấn các quy định của Thông tư về chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, nội dung mới của Sổ A0/CTV, phiếu thu tin mới năm 2022 cho 700 Cộng tác viên dân số tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tại các lớp tập huấn báo cáo viên của Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh cung cấp cho các học viên về các nội dung tại Thông tư số 01/2022/TT-BYT Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số và các nội dung mới của Sổ A0/CTV, phiếu thu tin mới…

Thông qua lớp tập huấn các học viên thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp tập huấn, nắm bắt đầy đủ các nội dung chương trình lớp tập huấn, thực hành thành thạo các biểu mẫu và ghi chép phiếu thu tin. Đồng thời, các học viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.Từ đó mỗi học viên sẽ có thêm những kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa phương.

Hải Long - Phòng TT-GD 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.