Trung tâm Y tế Phúc Yên tích cực tham gia Hưởng ứng cuộc thi “ Ngành Dân số đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19”

Phúc Yên Hưởng ứng tham gia cuộc thi “ Ngành Dân số đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch Covid-19”

Thực hiện công văn số 888/SYT-NVYD ngày 04/4/2022 của Sở Y tế Vĩnh Phúc về việc phát động cuộc thi sáng tác clip trên nền tảng TikTok với chủ đề “Ngành Dân số đồng hành cùng cả nước phòng chống dịch COVID-19” Trên cơ sở hướng dẫn của Chi cục Dân số - KHHGĐ tại văn bản số 49/CCDS-TTGD ngày 08/4/2022 của Chi cục Dân số - KHHGĐ. Phòng Dân số - Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên đã tham mưu cho Ban giám đốc Trung tâm phát động cuộc thi tới toàn bộ cán bộ, công nhân viên chức và người lao động tại đơn vị; Đội ngũ cán bộ Y tế, dân số cơ sở và mọi công dân trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tuyên tuyền trên các kênh thông tin đại chúng để mọi người dân trên địa bàn biết đến mục đích, ý nghĩa, nội dung, chủ đề cuộc thi, từ đó giúp cho mỗi người dân cần có ý thức hơn nữa trong việc duy trì các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi triển khai phát động cuộc thi, đã có đông đảo các cá nhân, tập thể tích cực hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Kết thúc cuộc thi, Phòng dân số đã tổng hợp được 25 clip tham gia cuộc thi của các cá nhân, tập thể trên địa bàn thành phố tham dự. Mặc dù chất lượng, nội dung, hình thức của một số clip chưa được phong phú, đa dạng. Nhưng đây cũng là sự cố gắng, nỗ lực trong công tác vận động, tuyên truyền để mọi người dân biết đến các kênh truyền thông hiện đại của ngành dân số. Đặc biệt, nhằm lan tỏa nâng cao ý thức của người dân duy trì 5K và chủ động tiêm vaccinne để chung sống an toàn với dịch bệnh hiện nay.

Phòng Dân số - Trung tam Y tế Phúc Yên

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.