Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 04/7/2022 Chi cục Dân số- KHHGĐ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Để đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm và đề ra nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022. Chiều ngày 04/7/2022 Chi cục Dân số- KHHGĐ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác dân số-KHHGĐ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 

Hội nghị Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục, Trưởng phó các phòng chuyên môn thuộc Chi cục và Trưởng phòng Phòng Dân số,Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tham dự. 

Đ/c Đào Anh Thái - Phó Chi cục trưởng cùng các đại biểu dự Hội nghị

 Tại hội nghị các đại biểu đã được đ/c Nguyễn Thị Hương - Trưởng Phòng Dân số- KHHGĐ báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân số 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời, tại hội nghị các đại biểu cũng đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và cùng thảo luận đưa ra những biện pháp tháo gỡ. Theo đó, những khó khăn gặp phải chủ yếu liên quan đến tổ chức bộ máy, kế hoạch triển khai tổ chức các hội nghị truyền thông về dịch vụ, sản phẩm xã hội hóa thuộc Đề án 818.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 Phát biểu tại Hội nghị,

Bs CKII - Nguyễn Hoài Nam Chi cục trưởng - Chi cục Dân số - KHHGĐ ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND cấp huyện đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số phù hợp với điều kiện của địa phương, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, đề án, chương trình theo kế hoạch năm; tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động đối tượng đích tại cộng đồng; quản lý và triển khai thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS, đặc biệt là đẩy mạnh các dịch vụ xã hội hóa phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS.

Hồng Lụa - Phòng TT-GD

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.