Hội nghị truyền thông chuyên đề về giới, giới tính, mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Tam Dương

Trung tâm Y tế huyện Tam Dương tổ chức hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về giới, giới tính, mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 214/KH-TTYT ngày 31/8/2022 của Trung tâm Y tế huyện Tam Dương Kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề về giới, giới tính, mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022. Mới đây Trung tâm Y tế huyện Tam Dương phối hợp với Trạm Y tế Thị trấn Hợp Hòa, Đồng Tĩnh, Vân Hội tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về giới, giới tính, mất cân bằng giới tính khi sinh cho 180 đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; nam, nữ chuẩn bị kết hôn; người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ và các đối tượng có liên quan khác…

Tại các hội nghị báo cáo viên đã trao đổi, chia sẻ về định kiến giới, bất bình đẳng giới, thực trạng, giải giáp nhằm can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và những hệ lụy của việc lựa chọn giới tính khi sinh…Thông qua hội nghị các đại biểu nắm được nguyên nhân, hệ lụy mất cân bằng giới tính để sau khi về địa phương sẽ tích cực tuyên truyền nâng cao hiểu biết về hậu quả và hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, vận động người dân không thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi. Góp phần từng bước khống chế và giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn.

Lê Thị Thu Hương Phòng Dân số- Trung tâm Y tế huyện Tam Dương

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.