Huyện Tam Đảo tổ chức Hội nghị thực trạng về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022

Hội nghị thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022

Ngày 26/9/2022, Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo tổ chức Hội nghị thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Anh Thái- Phó Chi cục trưởng, Phụ trách Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Cường - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; Các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo công tác Dân số,Trưởng trạm Y tế, viên chức dân số và hơn 80 Cộng tác viên dân số các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tham dự.

Đồng chí Đào Anh Thái- Phó Chi cục trưởng, Phụ trách Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội  nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Cường, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện báo cáo khái quát về công tác dân số, đồng thời, đánh giá thực trạng chênh lệch giới tính khi sinh trên địa bàn huyện. Trong những năm qua sự chênh lệch giới tính khi sinh trên địa bàn huyện có xu hướng tăng cao, năm 2021 số trẻ sinh ra là nam 702 trẻ, số trẻ nữ là 538 trẻ, tỷ số giới tính khi sinh là 130,48 bé trai/100 bé gái. Trong 6 tháng đầu năm 2022 số trẻ sinh ra là 399 trẻ, trong đó số trẻ nam là 240, trẻ nữ 159, tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 150,9% cao nhất toàn tỉnh. Tham dự hội nghị đại diện một số xã tham gia thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị để triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Với đặc thù Tam Đảo là huyện miền núi có nhiều dân tộc, nhận thức của người dân không đồng đều, phát biểu tại hội nghị đồng chí Đào Anh Thái - Phó Chi cục trưởng - Phụ trách Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc chỉ đạo, triển khai, tổ chức các hoạt động công tác Dân số trên địa bàn huyện, đặc biệt là sự vào cuộc chỉ đạo kịp thời trong việc giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện. Đồng chí mong muốn Lãnh đạo huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành,đoàn thể cùng phối hợp chặn chẽ để thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết tốt vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, đề nghị Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức, đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền để giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, hướng tới sự chuyển đổi hành vi tại cộng đồng nhằm góp phần thay đổi nhận thức, hành vi của người dân về giới, bình đẳng giới góp phần giảm thiêu mất cân bằng giới tính khi sinh trên địa bàn huyện.

Hải Long - Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.