Trung tâm y tế các huyện thành phố tổ chức tập huấn chuyên môn cho CTV dân số

Tập huấn nâng cao năng lực cho CTV dân số

Tại huyện Yên Lạc, Tam Dương tổ chức các lớp tập huấn báo cáo thống kê chuyên ngành dân số; cung cấp kiến thức sàng lọc trước sinh, sơ sinh. tư vấn khám sức khoẻ tiền hôn nhân cho CTV dân số

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.