Hội nghị thống nhất kế hoạch thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2023

Để thực hiện triển khai các nội dung, kinh phí hoạt động công tác dân số được thống nhất chung trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-SYT ngày 30/12/2022 của Sở Y tế Vĩnh Phúc Quyết định về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 của ngành Y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên cơ sở xây dựng Kế hoạch hoạt động, dự toán kinh phí hoạt động công tác Dân số năm 2023 của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Để thực hiện triển khai các nội dung, kinh phí hoạt động công tác dân số được thống nhất chung trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đào Anh Thái, Chi cục trưởng - Chi cục Dân số - KHHGĐ chủ trì hội nghị

Sáng ngày 22/2/2003, Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức Hội nghị thống nhất kế hoạch hoạt động và kinh phí thực hiện công tác Dân số-KHHGĐ năm 2023 của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đào Anh Thái - Chi cục trưởng - Chi cục Dân số - KHHGĐ. Thành phần tham dự gồm có các đồng chí Trưởng, Phó phòng chuyên môn, phụ trách kế toán thuộc Chi cục Dân số - KHHGĐ; Các đồng chí Phó giám đốc, phụ trách công tác Dân số,Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tham dự.

Tại Hội nghị các đại biểu được thông qua toàn bộ nội dung, kinh phí hoạt động công tác Dân số của đơn vị do Chi cục Dân số - KHHGĐ tổng hợp. Các đại biểu tham gia thảo luận nhiều ý kiến và đi đến thống nhất các nội dung cũng như kinh phí hoạt động triển khai nhiệm vụ trước khi trình Sở Y tế ban hành kế hoạch. Có thể nói đây là một bước rất quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác dân số góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hồng Lụa

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.