Tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức về tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho CTV Dân số trên địa bàn tỉnh

ĩnh Phúc:Tập huấn cung cấp thông tin, kiến thức về tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho CTV Dân số trên địa bàn tỉnh

 Theo kế hoạch từ ngày 20-22/9/2023 Chi cục Dân số -KHHGD tổ chức 06 lớp tập huấn cho 900 CTV Dân số của huyện Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Yên Lạc, Tp Vĩnh Yên, Tam Đảo, Tam Dương về Tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh. Tại lớp tập huấn CTV Dân số được báo cáo viên cung cấp thông tin, kiến thức về lợi ích tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn; giới thiệu quy trình, một số bệnh được tầm soát, sàng lọc chẩn đoán trước sinh, sơ sinh hiện nay.

Đồng thời, được hướng dẫn kỹ năng tuyên truyền, vận động, theo dõi, quản lý đối tượng thực hiện sàng lọc trước sinh, sơ sinh tại cộng đồng. Thông qua lớp tập huấn CTV nắm được kiến thức cơ bản về tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh; có được kỹ năng mềm khi thực hiện tư vấn, vận động đối tượng; Biết cách theo dõi, quản lý đối tượng theo đúng quy trình...Từ đó giúp CTV nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn nhằm thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sơ sinh trên địa bàn.

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.