Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị tập huấn về các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế

Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch đã phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn

Nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao hiệu quả hoạt động cho đội ngũ cộng tác viên dân số. Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch đã phối hợp với Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn về các quy định của Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế cho đội ngũ cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện. Tham dự chỉ đạo lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện; cán bộ Phòng Dân số cùng 80 cộng tác viên dân số ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại các lớp tập huấn, các đại biểu được nghe bà Nguyễn Thị Thu Hạnh - Báo cáo viên Phòng Dân số, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh truyền đạt các nội dung như: Nghiệp vụ quản lý dân số; các nội dung mới về chế độ báo cáo thống kế chuyên ngành Dân số, nội dung mới của sổ A0/CVT, phiếu thu tin mới theo Thông tư số 01/2022/TT-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Y tế… Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cộng tác viên dân số trên địa huyện nắm vững kỹ năng cơ bản trong thực hiện nghiệp vụ quản lý dân số. Đồng thời tạo cơ hội để đội ngũ cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm hay trong quá trình công tác.

Phương Bắc TTYT huyện Lập Thạch

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.