Hội nghị giao ban triển khai Kế hoạch công tác Dân số - KHHGĐ năm 2023

Hội nghị giao ban triển khai Kế hoạch thực hiện công tác Dân số năm 2023

 Thực hiện Quyết định số 626/QĐ-SYT ngày 31/03/2023 của Sở Y tế về việc phê duyệt nội dung hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước giao kinh phí giao không tự chủ năm 2023 thực hiện công tác DS-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc (lần 1); Kế hoạch số 09/KH-CCDS ngày 05/04/2023 của Chi cục Dân số-KHHGĐ Kế hoạch công tác Dân số-KHHGĐ năm 2023. Sáng ngày 11/04/2023 Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức Hội nghị giao ban triển khai Kế hoạch thực hiện công tác Dân số năm 2023.

Đồng chí Đào Anh Thái, Chi cục trưởng- Chi cục Dân số - KHHGĐchủ trì hội nghị

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí Đào Anh Thái, Chi cục trưởng- Chi cục Dân số- KHHGĐ; các đồng chí Lãnh đạo, Trưởng phó các phòng chuyên môn thuộc Chi cục và Trưởng Phòng Dân số,Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Hội nghị đã được đồng chí Nguyễn Thị Hương - Trưởng Phòng Dân số-Truyền thông & Giáo dục báo cáo tóm tắt kết quả công tác dân số quý I/2023, hướng dẫn triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác dân số năm 2023; đồng chí Tạ Mai Phương -Trưởng phòng HCTH hướng dẫn công tác tài chính. Tại hội nghị, Trưởng phòng Dân số các huyện, thành phố thống nhất cao với dự thảo báo cáo công tác đạt được và nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Hội nghị đã cùng thảo luận đưa ra những giải pháp tháo gỡ nhằm thuận lợi trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Đồng chí Tạ Mai Phương -Trưởng phòng HCTH hướng dẫn công tác tài chính

    Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Đào Anh Thái Chi cục trưởng ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện đề ra các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân số phù hợp với điều kiện của địa phương, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình, đề án, chương trình theo kế hoạch năm; tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động đối tượng đích tại cộng đồng… Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, về công tác dân số.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban triển khai Kế hoạch công tác Dân số năm 2023

Đồng chí Chi cục trưởng đề nghị các Phòng chuyên môn thuộc Chi cục, Phòng Dân số các huyện, thành phố nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bám sát nội dung hoạt động của Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao.

                                                                                                                                               Hồng Lụa Phòng DSTT&GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.