Tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho cán bộ Y tế, Dân số cơ sở, CTV dân số

Hơn 900 cán bộ y tế, dân số cơ sở, CVT dân số của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được tập huấn nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi.

Từ ngày 21- 30/6, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho 290 cán bộ y tế, dân số cơ sở (2 lớp) và 700 cộng tác viên dân số của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (5 lớp).

Toàn cảnh hội nghị

Tới dự và chỉ đạo các buổi tập huấn có ông Đào Anh Thái, Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh. Quang cảnh buổi tập huấn Nâng cao năng lực về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho cán bộ Y tế, Dân số cơ sở và cộng tác viên dân số năm 2023 Quang cảnh buổi tập huấn Nâng cao năng lực về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho cán bộ Y tế, Dân số cơ sở và cộng tác viên dân số năm 2023

 

Học viên chia sẻ tại hội nghị

Tại các lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ y tế, djân số cơ sở và cộng tác viên dân số đã được giảng viên cung cấp các kiến thức, thông tin về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; Kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại nơi cư trú; Thực trạng và xu hướng già hóa dân số; Cách phát hiện và phòng chống một số bệnh thường gặp của người cao tuổi; Cung cấp kiến thức và kỹ năng tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong cộng đồng...

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời, lớp tập huấn được hướng dẫn thực hành kỹ năng tuyên truyền, vận động, giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi về cả thể chất và tinh thần có thể gặp trong quá trình thực hiện tư vấn, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ dân số, cán bộ y tế cơ sở và cộng tác viên dân số cập nhật kiến thức, kỹ năng cơ bản chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn; nâng cao các kỹ năng tuyên truyền, vận động tại cơ sở. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ dân số, cán bộ y tế cơ sở và cộng tác viên dân số, đáp ứng yêu cầu của công tác dân số trong tình hình mới.

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.