Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác dân số năm 2022

Nhận thức rõ hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, ngày 31/8/2022 Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức Hội nghị tuyên truyền bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho Hội viên, hội phụ nữ

Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác dân số năm 2022 Để từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỉ số mất cân bằng giới tính khi sinh và tiến tới trở về mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh. Điều đó cần phải có sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể. Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục để nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi từ đó hạn chế tình trạng lựa chọn giới tính thai nhi.

Báo cáo viên Kim Thị Hồng Lụa, Chi cục Dân số - KHHGĐ truyền thông tại Hội nghị

Trong những năm qua, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc luôn đồng hành với ngành Dân số, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho Hội viên phụ nữ về công tác Dân số và phát triển nói chung và vấn đề bình đẳng giới, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh nói riêng. Nhận thức rõ hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, ngày 31/8/2022 Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức Hội nghị tuyên truyền bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho gần 300 Hội viên, hội phụ nữ tại 136 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tham dự.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị báo cáo viên Kim Thị Hồng Lụa, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cung cấp thông tin về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của cả nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng. Đồng thời trao đổi, chia sẻ về định kiến giới, bất bình đẳng giới, thực trạng, giải giáp nhằm can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và những hệ lụy của việc lựa chọn giới tính khi sinh…

Thông qua hội nghị các học viên đều nắm được phương pháp, kỹ năng tuyên truyền cho người dân nhằm thay đổi định kiến giới, bất bình đẳng giới, hạn chế được sự lựa chọn giới tính khi sinh. Hy vọng, khi về địa phương mỗi một hội viên sẽ là một tuyên truyền viên, cùng phối hợp với CTV dân số trên địa bàn, tích cực tuyên truyền nâng cao hiểu biết về hậu quả và hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, vận động người dân không thực hiện lựa chọn giới tính thai nhi góp phần giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương./.

Hải Long- Phòng TT-GD

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.