Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh các nhà quản lý giáo dục, thầy cô giáo năm 2022

Mới đây, Chi cục Dân số -KHHGD tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho các nhà quản lý giáo dục huyện; Cán bộ Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; các thầy, cô giáo .

Nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho các nhà quản lý giáo dục; giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy của các trường THPT. Mới đây, Chi cục Dân số -KHHGD tổ chức 02 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho các nhà quản lý giáo dục huyện; Cán bộ Phòng Dân số thuộc Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; các thầy, cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy của các Trường THPT trên địa bàn tỉnh, với 198 người tham dự.

Ths Bs Nguyễn Tân Sơn, PGĐ Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng- Tổng cục Dân số -KHHGĐ tại lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên được Ths Bs Nguyễn Tân Sơn, PGĐ Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng- Tổng cục Dân số -KHHGD đã cung cấp thông tin về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay, nguyên nhân và những hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời, chia sẻ các nội dung về giới, định kiến giới, bất bình đẳng giới liên quan đến vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh. Bên cạnh đó, lớp tập huấn được định hướng một số giải pháp can thiệp cần thiết để các nhà trường tổ chức lồng ghép nội dung kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, đặc biệt vấn đề về giới, bình đẳng giới trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường. Toàn cảnh lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho các nhà quản lý giáo dục, thầy cô giáo tại các trường THPT Sau tập huấn, các học viên là những báo cáo viên sẽ tiếp tục cung cấp thông tin, kiến thức về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong các trường THPT. Từ đó, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường hiểu đúng về tầm quan trọng của việc sinh con theo quy luật tự nhiên, không phân biệt giới tính, không trọng nam khinh nữ, không lựa chọn giới tính thai nhi. Đồng thời thực hiện tốt Luật bình đẳng giới, nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ và trẻ em gái. Từ đó góp phần ổn định cơ cấu dân số ở mức hợp lý và từng bước nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.

                                                                                                                                                   Hải Long Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.