Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn, theo dõi, quản lý các BPTT phi lâm sàng năm 2023

Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức 05 lớp tập huấn cho trên 500 CTV Dân số trên địa bàn tỉnh về Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn, theo dõi, quản lý các BPTT phi lâm sàng năm 2023.

 Tại các lớp tập huấn báo cáo viên nhắc lại các BPTT phi lâm sàng, giới thiệu cơ chế, tác dụng, cách sử dụng, xử lý các tình huống khi quên thuốc, thủng bao... hướng dẫn kỹ năng tư vấn, theo dõi, quản lý đối tượng sử dụng các BPTT phi lâm sàng. Đồng thời được thực hành cách sử dụng bao cao su, đóng vai tình huống tư vấn cho cặp vợ chồng tìm hiểu về các BPTT.

Với những kiến thức, kỹ năng, phương pháp cơ bản được báo cáo viên hướng dẫn. Mỗi CTV đã nhận thấy mình cần phải bổ sung để thực hiện trong quá trình đi tư vấn, theo dõi, quản lý đối tượng. Hy vọng với lòng nhiệt tình, trách nhiệm CTV sẽ thực hiện tốt công tác tư vấn, quản lý, theo dõi đối tượng tại cộng đồng.

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.