Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về giới, giới tính, mất cân bằng giới tính khi sinh, lựa chọn giới tính thai nhi năm 2022

Trung tâm Y tế thành phố đã phối phối hợp với Trạm Y tế các xã, phường nói chuyện chuyên đề về giới, giới tính, mất cân bằng giới tính khi sinh, lựa chọn giới tính thai nhi

Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về giới, giới tính, mất cân bằng giới tính khi sinh, lựa chọn giới tính thai nhi năm 2022 Từ ngày 05-07/10/2022, Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề về giới, giới tính, mất cân bằng giới tính khi sinh, lựa chọn giới tính thai nhi tại 05 xã, phường có tỷ số giới tính khi sinh cao năm 2022 trên địa bàn thành phố. Nhận thức được hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, sự lựa chọn giới tính thai nhi ảnh hưởng đến kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Trung tâm Y tế thành phố đã phối phối hợp với Trạm Y tế xã Nam Viêm, Cao Minh, Tiền Châu, Ngọc Thanh và phườngTrưng Nhị tổ chức nói chuyện chuyên đề về giới, giới tính, mất cân bằng giới tính khi sinh, lựa chọn giới tính thai nhi cho 300 đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, người có uy tín trong cộng đồng, người đứng đầu dòng họ, gia đình, nam nữ chuẩn bị kết hôn tham dự..

Tại hội nghị, các đối tượng tham dự được cung cấp thông tin, kiến thức về giới, giới tính và thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay của Việt Nam, của tỉnh Vĩnh Phúc và sự chênh lệch giới tính khi sinh của thành phố Phúc Yên cũng như của từng địa phương những năm gần đây; nguyên nhân, hậu quả và hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh; các hành vi vi phạm lựa chọn giới tính thai nhi … Thông qua hội nghị mỗi cá nhân, gia đình dần thay đổi nhận thức về giới, bình đẳng giới từ đó từng bước nâng cao trách nhiệm của cộng đồng về việc giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, không lựa chọn giới tính thai nhi nhằm đảm bảo cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn thành phố.

Hồng Vân

Trung tâm Y tế thành phố Phúc Yên 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.