Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Sáng ngày 05/8/2022, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho Hội viên, Hôi nông dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

Nhận thức rõ hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Bs,CKII Nguyễn Hoài Nam – Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh truyền thông tại Hội nghị

Thực hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền về công tác dân số giữa Chi cục Dân số - KHHGĐ với Hội Nông dân tỉnh, nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Sáng ngày 05/8/2022, tại hội trường UBND huyện Tam Đảo, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị truyền thông về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh cho Hội viên, Hôi nông dân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị Bs,CKII Nguyễn Hoài Nam – Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã cung cấp thông tin về thực trạng, hệ lụy của vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh và các quy định của pháp luât về cấm lựa chọn giới tính thai nhi. Qua đó, góp phần nhận thức rõ hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh cũng như hành vi về lựa chọn giới tính thai nhi. Kết thúc hội nghị, hy vọng rằng mỗi Hội viên cơ sở sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương, từng bước góp phần nâng cao chất lượng dân số trong xã hội nói chung và mỗi gia đình nói riêng.

                                                                                                                                      Hải Long Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.