Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2021

Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2021 Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền

Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày Dân số Việt Nam, hưởng ứng Tháng hành động quốc gia Dân số và ngày Dân số Việt Nam 26/12/2021

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.