Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn, quản lý, cung cấp và theo dõi đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng năm 2022.

Hội nghị Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, tư vấn, theo dõi, quản lý đối tượng và cung cấp biện pháp tránh thai phi lâm sàng tại cộng đồng cho đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở năm 2022.

Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn, quản lý, cung cấp và theo dõi đối tượng sử dụng các biện pháp tránh thai phi lâm sàng năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-CCDS ngày 12/8/2022 của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc về việc tổ chức hội nghị Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, tư vấn, theo dõi, quản lý đối tượng và cung cấp biện pháp tránh thai phi lâm sàng tại cộng đồng cho đội ngũ cộng tác viên dân số cơ sở năm 2022. Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tư vấn, theo dõi, quản lý đối tượng và cung cấp biện pháp tránh thai (BPTT) phi lâm sàng tại cộng đồng cho đội ngũ Cộng tác viên dân số cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Báo cáo viên Kim Thị Hồng Lụa tại lớp tập huấn tại thành phố Vĩnh Yên

Từ ngày 26/9/2022 đến hết ngày 04/10/2022 Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức 09 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, tư vấn, theo dõi, quản lý đối tượng và cung cấp biện pháp tránh thai phi lâm sàng tại cộng đồng cho 800 CTV dân số trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Lớp tập huấn tổ chức tại huyện Bình Xuyên

Tại các lớp tập huấn học viên được báo cáo viên Kim Thị Hồng Lụa, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ năng tuyên truyền, tư vấn cho đối tượng thực hiện dịch vụ KHHGĐ; Nhắc lại biện pháp tránh thai phi lâm sàng và cung cấp kiến thức, kỹ năng tư vấn cho đối tượng sử dụng biện pháp tránh thai phi lâm sàng; Hướng dẫn cách quản lý, theo dõi đối tượng sử dụng biện pháp tránh thai phi lâm sàng. Đồng thời, các học viên được thực hành thành thạo các bước cần có trong quá trình đi tư vấn cho đối tượng sử dụng các BPTT phi lâm sàng. Cộng tác viên Dân số chia sẻ tại lớp tập huấn huyện Tam Dương Thông qua lớp tập huấn các học viên đều nắm rõ được các BPTT phi lâm sàng, hiểu được cơ chế tác dụng và cách sử dụng từng BPTT phi lâm sàng; có được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quá trình đi tư vấn; xây dựng được kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong quá trình quản lý, cung cấp và theo dõi đối tượng sử dụng các BPTT phi lâm sàng trên địa bàn quản lý. Đồng thời, các học viên được hướng dẫn quản lý, theo dõi đối tượng sử dụng các BPTT phi lâm sàng qua phương tiện truyền thông hiện đại. Từ đó giúp mỗi CTV khi trở về địa phương sẽ có thêm những kiến thức, kỹ năng trong quá trình quản lý đối tượng sử dụng dịch vụ KHHGĐ nói chung và quản lý, theo dõi đối tượng sử dụng các BPTT phi lâm sàng nói riêng. Góp phần đẩy mạnh thực hiện, hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai hiện đại năm 2022.

Đại biểu Chi cục DS - KHHGĐ, Phòng Dân số Trung tâm Y tế dự lớp tập huấn tại huyện Vĩnh Tường

Hải Long - Phòng TT-GD T

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.