Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022

Hội nghị tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho 180 đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ và các đối tượng khác có liên quan

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2022 Mới đây, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho 180 đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ và các đối tượng khác có liên quan tại phường Khai Quang, Hội Hợp và xã Thanh Trù có tỷ số giới tính khi sinh cao năm 2022

Tại hội nghị, các đối tượng tham dự được cung cấp thông tin, kiến thức về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam, của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung và tại địa phương nói riêng; nguyên nhân, hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, tầm quan trọng của việc giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh… Từ đó từng bước thay đổi nhận thức và tư tưởng về sinh con trai, con gái, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cao Thường

Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.