Tam Dương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức cho đội ngũ dân số cơ sở trên địa bàn huyện

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức cho đội ngũ dân số cơ sở trên địa bàn huyện Tam Dương

Thực hiện Quyết định số 520/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021- 2030.Hiện nay, trên địa bàn huyện Tam Dương đội ngũ làm công tác dân số tổng có 214 người. Tuyến huyện có 04 người, trong đó số ngườiđược bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản 03 người = 75%;được bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số 02 người = 50%.Tuyến xã có 210 người, trong đó 13 người là viên chức dân số xã, 197 người là cộng tác viên quản lý các thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Số cán bộ viên chức xã được bồi dưỡng nghiệp vụ dân số-kế hoạch hóa gia đình đạt chuẩn viên chức dân số viên hạng IV ở tuyến xã chiếm 92,3%. Đây là những người đóng góp không nhỏ cho thành quả đạt được trong công tác dân số của huyện, họ là người trực tiếp làm công tác dân số tại cơ sởvà đóng vai trò lòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực dân số. Những năm gần đây, mô hình tổ chức bộ máy công tác dân số cấp cơ sở có nhiều biến động, thay đổi, đã không chỉ làm ảnh hưởng đến công tác tham mưu, chỉ đạo điều hành và phối hợp trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác đào tạo mới, bồi dưỡng và đào tạo lại. Cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chính sách về dân số và tiếp cận dịch vụ KHHGĐ, các dịch vụ nâng cao chất lượng dân số như khám, tư vấn sức khoẻ định kỳ cho người cao tuổi, tư vấn sức khoẻ tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh…

Lớp tập huấn các nội dung mới của Sổ A0, Phiếu hộ dân cư và Phiếu thu tin cho CBCT, CTV

Để bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Dân số đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, hàng năm, Trung tâm Y tế huyện Tam Dương đã cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn do Tổng cục Dân số - KHHGĐ, Chi cục Dân số - KHHGĐ và của Trung tâm Y tế huyện tổ chức. Cụ thể:Năm 2022 Trung tâm Y tế đã cử cán bộ Phòng Dân số-KHHGĐ tham dự lớp tập huấn hướng dẫn kỹ năng sử dụng phần mềm Mis (mới) theo Thông tư 01/2022/TT-BYT phiên bản cấp tỉnh/huyện do Tổng cục Dân số - KHHGĐ tổ chức tại Hải Phòng;Cử 01 lãnh đạo và 13 cán bộ chuyên trách dân số xã, phường, thị trấn tham dự hội thảo truyền thông triển khai Đề án 818 năm 2022 do Ban quản lý Đề án 818 phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGĐ tổ chức;Cử 01cán bộ Phòng Dân số-KHHGĐ phụ trách công tác truyền thông, 13 trưởng trạm và 13 cán bộ chuyên trách dân số tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thôngsử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại năm 2022 cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở tại tỉnh. Bên cạnh đó, Chi cục dân số-KHHGĐ tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tam Dương tổ chức nhiều lớp tập huấn công tác chuyên môn tại huyện như: Tập huấn cho 21 người (gồm 01 cán bộ Phòng Dân số, 01 khoa SKSS, 7 cộng tác viên và 13 cán bộ chuyên trách dân số của 13 xã, thị trấn) về phương pháp điều tra thu thập số liệu bệnh Thalassemia của thai phụ;Tập huấn kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về mất cân bằng giới tinh khi sinh cho đội ngũ cán bộ dân số cơ sở (gồm có 02cán bộ Phòng Dân số, 13 CBCT và 65 CTV dân số của 13 xã, thị trấn); Tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, tư vấn, theo dõi, quản lý đối tượng và cung cấp biện pháp tránh thai phi lâm sàng tại cộng đồng cho 90 cộng tác viên dân số cơ sở; Tập huấn thông tư về báo cáo thống kê chuyên ngành dân số, nội dung mới của sổ A0/CTV cho cán bộ làm công tác báo cáo thống kê cơ sở gồm 01cán bộ phòng dân số, 01cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, 13 cán bộ chuyên trách và 65 cộng tác viên dân số trên địa bàn huyện;Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nâng cao kiến thức về truyền thông dân số và phát triển năm 2022 cho 75 cộng tác viên dân số mới được tuyển dụng, hạn chế về kỹ năng truyền thông;Tổ chức tập huấn cho 122 cộng tác viên dân số chưa được tập huấn các nội dung mới của Sổ A0, Phiếu hộ dân cư (A0/CTV) và Phiếu thu tin (P0/CTV) mới năm 2022. Tập huấn kỹ năng tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh cho CTV dân số trên địa bàn huyện Có thể nói, năm 2022 công tác đào tạo, bồi dưỡng về công tác dân số trên địa bàn được huyện quan tâm, chú trọng. Từ đó giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân số của từng xã, thị trấn và trong toàn huyện

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.