Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ và Chi bộ Trung tâm Pháp y tham dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022

Sáng 14/4/2022 Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022

Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ và Chi bộ Trung tâm Pháp y tham dự Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022 Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-ĐUSYT ngày 13/4/2022 của Đảng ủy Sở Y tế về tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022. Sáng 14/4/2022 Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2022 tại 06 điểm cầu kết nối với điểm cầu của Tỉnh ủy, Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc.

 

Tại điểm cầu trụ sở Chi cục Dân số - KHHGĐ gồm toàn bộ đảng viên của hai Chi bộ Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh và Chi bộ Trung tâm Pháp y tỉnh tham dự. Tại Hội nghị các đảng viên được học tập về tư tưởng Hồ chí Minh về công tác cán bộ, đảng viên và quan điểm, sự vận dụng của Đảng ta trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay; được quán triệt các Nghị quyết, Quy định, Đề án về công tác cán bộ, đảng viên của Tỉnh ủy.

Thông qua hội nghị giúp các đảng viên nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo quyết tâm cao trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra.

                                                                                                                                                      Hồng Lụa - Phòng TT-GD

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.