VĨNH PHÚC THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN SỐ NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân số năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 13/01/2022, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân số năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Tham dự và chủ trì hội nghị có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. Tại điểm cầu Vĩnh Phúc, có đồng chí Đặng Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì; Đại diện Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và toàn thể Lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh tham dự Hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Hải - Phó Giám đốc Sở Y tế chủ trì Hội nghị

Báo cáo của Tổng cục Dân số-KHHGĐ nêu rõ, năm 2021 là năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm 2021-2025 triển khai đồng bộ Chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030 với 6 chương trình, 4 đề án, 2 kế hoạch thực hiện Nghị quyết 21/NQ-TW (khóa XII) của Đảng, công tác dân số tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Y tế; sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, đoàn thể, của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, phát huy 60 năm truyền thống, Tổng cục Dân số-KHHGĐ, Chi cục DS-KHHGĐ, Dân số huyện, xã và Cộng tác viên Dân số đã nỗ lực vượt khó, cố gắng thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 được giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tham luận về công tác dân số năm 2021 của một số tỉnh, thành phố; thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc; đề xuất giải pháp thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên-Thứ trưởng Bộ Y tế ghi nhận những kết quả mà đội ngũ làm công tác dân số đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, chỉ đạo Tổng cục Dân số -KHHGĐ và đặc biệt các địa phương triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tranh thủ bố trí nguồn lực khác cho công tác dân số; Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy công tác Dân số các cấp; Quan tâm tới đội ngũ cán bộ làm công tác dân số tuyến huyện, xã và đặc biệt là Cộng tác viên Dân số; Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động chuyển đổi nhận thức từ Dân số - KHHGĐ sang Dân số và phát triển; Thúc đẩy phong trào mỗi gia đình có đủ 2 con; Xử lý nghiêm những trường hợp lựa chọn giới tính khi sinh; Phát huy chủ động, sáng tạo, linh hoạt với đặc điểm tình hình từng địa phương để vận dụng huy động các ngành, đặc biệt phát huy vai trò của Ban chỉ đạo công tác Dân số tại địa phương.

Hồng Lụa - Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.