Giám đốc Sở Y tế thăm và làm việc với Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc

Chiều ngày 21/10/2021, TS. Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc tới thăm và làm việc với chi cục Dân số - KHHGĐ

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC DÂN SỐ - KHHGĐ TỈNH VĨNH PHÚC

Chiều ngày 21/10/2021, TS. Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc tới thăm và làm việc với Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức Chi cục Dân số - KHHGĐ, cùng đi có đại diện Phòng Tổ chức, Phòng Nghiệp vụ Y dược, Phòng Kế hoạch tài vụ - Sở Y tế.

Tại buổi làm việc đoàn công tác của Sở Y tế đã cùng thảo luận với Chi cục Dân số - KHHGĐ về những khó khăn vướng mắc Chi cục đang gặp phải trong công tác tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, nguồn tài chính và các hoạt động chuyên môn... Phát biểu kết luận tại buổi làm việc TS. Lê Hồng Trung- Giám đốc Sở Y tế đã chỉ đạo, định hướng các giải pháp về công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo nguồn kinh phí tài chính, cơ sở vật chất và đặc biệt sẽ củng cố kiện toàn, toàn bộ hệ thống cán bộ làm ngành dân số các cấp.

Thay mặt Chi cục Dân số - KHHGĐ Vĩnh Phúc, BSCKII Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc và sớm củng cố lại hệ thống làm việc của cán bộ dân số các cấp, nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác Dân số, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Kinh tế - Xã hội của tỉnh đã để ra.

Hồng Lụa - Phòng TT- GD 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.