Lập Thạch trao quà hỗ trợ cho trẻ em thực hiện Đề án can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2020

Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch tổ chức trao quà cho các em thuộc gia đình sinh hai con một bề là gái không sinh con thứ 3 trở lên. Nhằm khen thưởng, động viên kịp thời các gia đình sinh hai con một bề là gái không sinh con thứ 3 trở lên. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức trao quà cho các em thuộc gia đình sinh hai con một bề là gái, không sinh con thứ 3 trở lên có thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020.

Tại buổi lễ Bác sỹ Hoàng Giang - Trưởng Phòng Dân số, Trung tâm Y tế huyện đã trao 40 xuất quà cho các em thuộc gia đình sinh hai con một bề là gái không sinh con thứ 3 trở lên có thành tích cao trong học tập năm học 2019-2020.

 Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và tầng lớp nhân dân về giới và mất cân bằng giới tính khi sinh. Đồng thời tuyên truyền, động viên, khích lệ các gia đình đã vượt qua định kiến, tư tưởng của xã hội về “trọng nam, khinh nữ” để nuôi dạy con cái chăm ngoan, học giỏi, gia đình hạnh phúc ấm no. Đó cũng là một giải pháp có tính nhân văn nhằm tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn huyện.

Hải Nam - Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.