HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN CHO ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2021

Từ ngày 07/11 đến ngày 18/11/2021 Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với 08 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho Cộng tác viện Dân số các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN NÂNG CAO KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TRUYỀN THÔNG VỀ CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN CHO ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-CCDS ngày 04/10/2021của Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc, Kế hoạch tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho Cộng tác viên Dân số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021. Nhằm trang bị, bổ sung, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông về công tác dân số và phát triển cho Cộng tác viên Dân số các xã, phường, thị trấn. Từ ngày 07/11 đến ngày 18/11/2021 Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với 08 Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho 850 Cộng tác viện Dân số các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 

Tại các lớp tập huấn, báo cáo viên Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã cung cấp, trao đổi các nội dung: Phổ biến chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và của tỉnh về công tác Dân số trong tình hình mới; Phương pháp truyền thông, vận động người dân thực hiện chính sách dân số ở cơ sở; Chức năng nhiệm vụ của Cộng tác viên; Những đối tượng cần quản lý tại cộng đồng; Kỹ năng truyền thông cho một số đối tượng tại cộng đồng; Những nội dung trọng tâm cần truyền thông về công tác dân số trong tình hình mới. Thông qua lớp tập huấn, các học viên đều nắm bắt được những nội dung cơ bản trong chương trình tập huấn. Từ đó sẽ giúp mỗi học viên có thêm kỹ năng, phương pháp để vận dụng vào thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

Trịnh Hương

Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.