Huyện Tam Dương tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-CCDS ngày 23/6/2020 của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng kỷ niệm Ngày dân số thế giới 11/7/2020, Trung tâm Y tế huyện đã ban hành Kế hoạch hướng dẫn Trạm Y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày dân số thế giới 11/7/2020

Tại Trung tâm Y tế huyện đã triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 như: Phối hợp với Phòng văn hóa-Thông tin; Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao; Cổng thông tin giao tiếp điện tử; Đài truyền thanh huyện; Đài truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tuyên truyền về chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7; tuyên truyền phổ biến chủ trương, luật pháp, chính sách của Đảng, Nhà nước, những định hướng công tác dân số và phát triển trong thời gian tới… Bên cạnh đó, Trung tâm làm 18 chiếc băng zôn có nội dung tuyên truyền về chủ đề Ngày dân số thế giới 11/7 treo tại các trục đường chính trên địa bàn huyện và tại Trạm Y tế của 13 xã, thị trấn để tuyên truyền.

Xác định công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết, vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân như nội dung Nghị quyết số 21 -NQ/TW về công tác Dân số trong tình mới. Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ: Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép thực hiện dịch vụ KHHGĐ; Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm niệm ngày quốc tế Người Cao tuổi (01/10) và Tháng hành động vì người cao tuổi; Thành lập và ra mắt 2 Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” và 2 Câu lạc bộ Tiền hôn nhân; Tiếp tục duy trì 11 Câu lạc bộ Tiền hôn nhân và 9 Câu lạc bộ “Người cao tuổi giúp người cao tuổi” tại các xã, thị trấn; Tổ chức các hội nghị truyền thông tại cộng đồng...Nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đề ra.

                                                                   

                                                                  Lê Hương

                                                                        Trung tâm Y tế Tam Dương (27/7/2020)

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.