Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyên truyền về công tác Dân số-KHHGĐ

Thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, vận động năm 2020. Mới đây, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Vĩnh phúc tổ chức tuyên truyền về công tác Dân số -KHHGĐ cho trên 300 cán bộ, hội viên hội nông dân của 3 xã, phường, thị trấn gồm xã Bình Dương - huyện Vĩnh Tường, phường Phúc Thắng - thành phố Phúc Yên và xã Yên Đồng - huyện Yên Lạc trên địa bàn tỉnh. Tại các buổi truyền thông BS,CKII Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh đã trao đổi về những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác Dân số-KHHGĐ hiện nay. Đồng thời, cung cấp những kiến thức về nâng cao chất lượng dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh...

Bs,CKII Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng, Chi cục Dân số - KHHGĐ

 truyền thông tại Hội nghị

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, cung cấp kiến thức về công tác dân số - KHHGĐ đến cán bộ, hội viên nông dân. Nhằm làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, thay đổi hành vi, hạn chế các hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết về các chính sách Pháp luật của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số trong cán bộ, hội viên  nông dân. Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về tư vấn sức khoẻ tiền hôn nhân cho nhóm đối tượng là vị thành niên, thanh niên chuẩn bị kết hôn; khắc phục tình trạng mất cân bằng về giới tính khi sinh, bạo lực gia đình và bất bình đẳng giới. Qua đó, vận động các gia đình phấn đấu lao động sản xuất, học tập, công tác đạt kết quả cao, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

                                                                                                      Hải Long - Phòng TT- GD (22/7/2020)

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.