Hội KHHGĐ Việt Nam tuyển dụng điều phối viên dự án

Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA) cần tuyển dụng điều phối viên cho dự án “Quan hệ đối tác nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS/SKTD cho công nhân nhà máy –Đam mê cho công việc”

Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam (VINAFPA) cần tuyển dụng điều phối viên cho dự án “Quan hệ đối tác nhằm cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS/SKTD cho công nhân nhà máy – Đam mê cho công việc”. Dự án trong 2 năm do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua chương trình Quỹ ủy thác IPPF Nhật Bản ( gọi tắt là Dự án JTF). Dự án nhằm tìm cách cải thiện các đầu ra trong chăm sóc SKSS/SJTD cho người nghèo và công nhân nhà máy di cư dễ bị tổn thương và cộng đồng quê nhà của họ tại một số địa bàn được lựa chọn ở Việt Nam.

Thời hạn: 2 năm hoặc có thể hơn. 

Địa điểm: Việt Nam

Bối cảnh

Hội KHHGĐ Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Kế hoạch hóa gia đình quốc tế Khu vực Đông, Đông Nam châu Á và châu Đại Dương (IPPF ESEAOR). Kể từ khi thành lập, VINAFPA đã đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ SKSS/SKTD tới người dân Việt Nam. Tổ chức Hội trải dài với 1,350 điểm cung cấp dịch vụ, bao gồm: 17 phòng khám, 17 đội dịch vụ lưu động và 1,200 tuyên truyền viên cơ sở (CBDs) ở 35 tỉnh/thành phố. VINAFPA là một trong những tổ chức phi chính phủ (NGOs) lớn nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc SKSS/SKTD và KHHGĐ. VINAFPA có mạng lưới thành viên ở hầu hết các tỉnh/thành phố trên cả nước. VINAFPA có cách tiếp cận linh hoạt và tập trung vào cộng đồng trong các chương trình của Hội. Việc thiết kế các chương trình dựa trên tình hình và điều kiện thực tế của các nhóm can thiệp đích và xây dựng mô hình/hoạt động phù hợp với các nhóm can thiệp đích, cho phép họ dễ dàng tiếp cận thông tin và dịch vụ SKSS/SKTD.

Dự án JTF (được biết đến với tên gọi “Đam mê cho công việc”) là chương trình được xây dựng tại nơi làm việc với mục đích cải thiện các đầu ra về SKSS/SKTD cho người nghèo và công nhân nhà máy di cư dễ bị tổn thương và cộng đồng quê nhà của họ tại một số địa bàn dự án được lựa chọn ở Việt Nam. Các mục tiêu của chương trình như sau:

Nâng cao năng lực cung cấp thông tin và dịch vụ SKSS/SKTD, dịch vụ y tế có chất lượng và chuyển tuyến.

Trang bị thông tin và kiến thức về SKSS/SKTD và Quyền bao gồm cả HIV cho 6,000 công nhân nhà máy và 1,200 người dân cộng đồng.

Nâng cao sức khỏe cho 6,000 công nhân nhà máy và 1,200 người dân tại các vùng khó tiếp cận thông qua cung cấp dịch vụ SKSS/SKTD có chất lượng

Môi trường công việc:

Làm việc trong môi trường đam mê, tích cực, sáng tạo

Có cơ hội được đào tạo và phát triển

Môi trường làm việc năng động và thoải mái

Mô tả công việc:

Nhiệm vụ và phạm vi công việc:

Điều phối và triển khai dự án

Phối hợp và tổ chức thực hiện các hoạt động khác nhau trong khuôn khổ dự án Quỹ Ủy thác Nhật Bản phù hợp với ngân sách và tài liệu dự án đã được phê duyệt;

Đảm bảo phối hợp hiệu quả với đối tác và các bên liên quan theo yêu cầu của dự án;

Giám sát hiệu quả của dự án để đảm bảo các hoạt động của dự án được triển khai theo kế hoạch;

Đảm bảo thu thập dữ liệu, công cụ báo cáo phù hợp thân thiện với người dùng luôn sẵn sàng ở tất cả các cấp của dự án và người dùng được hướng dẫn để sử dụng những công cụ này.

Giám sát hiệu quả của dự án để đảm bảo kinh phí được hoạch định theo kế hoạch.

Đảm bảo dữ liệu được thu thập trong dự án là đáng tin cậy và chính xác.

Xác định các vấn đề/lĩnh vực cần cải thiện trong việc thực hiện dự án và kịp thời thông báo cho quản lý dự án với khuyến nghị/giải pháp;

Công tác thực địa để giám sát, hội nghị, hội thảo và thuyết trình;

Dự thảo báo cáo dự án cho nhà tài trợ phối hợp với quản lý dự án và đảm bảo trình IPPF đúng hạn.

Tổ chức và thực hiện các cuộc họp đánh giá dự án hàng quý và hàng năm với IPPF.

Trao đổi thường xuyên và kịp thời với IPPF về các vấn đề dự án, đặc biệt là các vấn đề khẩn cấp cần đến sự quan tâm của IPPF.

Kết nối và quan hệ đối tác

Chủ động tham gia các cuộc thảo luận và đàm phán với các bên liên quan, nhà tài trợ và các cơ quan liên quan;

Đào tạo

 

Cung cấp những khóa đào tạo có liên quan đến lĩnh vực SKSS/SKTD và các chủ đề liên quan;

Tiếp cận với các chương trình đào tạo hiệu quả, thành công và các báo cáo định kỳ. Thực hiện khảo sát trước và sau đào tạo và các bài học rút ra để nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

Tổng quát

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dừng việc khi được yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác nếu được giao.

Dòng báo cáo

Thông báo tuyển dụng này sẽ được báo cáo với VINAFPA và quản lý dự án JTF của IPPF ESEAOR.

Mức lương: Thỏa thuận

Yêu cần về bằng cấp và kinh nghiệm:

Học vấn:

Bằng/ Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học từ một tổ chức giáo dục được cộng nhận về khoa học xã hội hoặc ngành liên quan khác với tối thiểu 5 năm kinh nghiệm; Bằng cử nhân hoặc tương đương; bằng cấp cao hơn với tối thiểu 3 năm kinh nghiệm chuyên môn liên quan.

Kinh nghiệm:

Yêu cầu:

Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án liên quan đến SKSS/SKTD, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, các can thiệp tại nơi làm việc và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam;

Có kinh nghiệm trong việc phối hợp với các đối tác bao gồm: cơ quan nhà nước; nước ngoài; các tổ chức quốc tế hoặc các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam.

Ưu tiên:

Có kinh nghiệm trong quản lý hoặc thực hiện đánh giá, khảo sát định tính và định lượng, hoặc quản lý dự án;

Có kiến thức về các phương pháp nghiên cứu xã hội;

Có kinh nghiệm về tăng cường năng lực cho các tổ chức phi chính phủ;

Kinh nghiệm trong việc tiếp cận và đào tạo các nhóm lớn, đa dạng và điều hành các nhóm cấp cao cũng như kinh nghiệm đào tạo sáng tạo, điều kiện tiếp cận và thiết kế đào tạo.

Kỹ năng:

Kỹ năng soạn thảo tốt.

Kỹ năng phối hợp, đàm phán, huy động và điều hành tốt.

Có Khả năng thực hiện nghiên cứu

Có thể thích nghi công việc trong môi trường đa văn hóa

Nhiệt huyết, có mục tiêu, tổ chức và có kỹ năng giao tiếp tốt.

Ngôn ngữ:

Nói và viết tiếng Anh và tiếng Việt tốt.

Thông tin bổ sung:

Các ứng viên quan tâm có thể gửi CV về địa chỉ email: vinafpa@hn.vnn.vn (cc: leehoangvnfpa@gmail.com) trước 31/8/2020.

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.