Chủ đề và thông điệp ngày Dân số năm 2020: 1. Chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7/2020 Đẩy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại; 2. Chủ đề ngày tránh thai thế giới 26/9/2020 Đảm bảo việc cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho người dân. 3. Chủ đề Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10/2020 Chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 4. Chủ đề Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10/2020 Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

1. Chủ đề Ngày Dân số thế giới 11/7/2020

Đẩy lùi COVID-19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại.

2. Chủ  đề ngày tránh thai thế giới 26/9/2020

Đảm bảo việc cung cấp  dịch vụ kế hoạch hóa gia đình có chất lượng cho người dân.

3. Chủ đề Ngày quốc tế Người cao tuổi 01/10/2020

Chung tay chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

4. Chủ đề Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10/2020

Thúc đẩy bình đẳng  giới góp phần  giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.