CHU DE NGAY DAN SO VIET NAM 26/12/2019: Dân số và Phát triển vì sự phồn vinh của đất nước

“Dân số và Phát triển vì sự phồn vinh của đất nước”

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.