Vĩnh Phúc triển khai Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030

Sáng ngày 09/4 2021, Chi cục Dân số- KHHGĐ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ban quản lý Đề án 818, Tổng cục Dân số- KHHGĐ tổ chức hội nghị triển khai Đề án nhằm phổ biến và mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban quản lý Đề án 818; đại diện một số Sở, ban, ngành, đoàn thể như Hội người Cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đại diện Phòng Nghiệp vụ Y dược-Sở Y tế; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Bệnh viện Sản nhi; Bệnh viện đa khoa khu vục Phúc Yên; Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tham dự và đại diện Công ty cổ phần Nasaco.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị Bs.CKII Nguyễn Hoài Nam - Chi cục trưởng - Chi cục Dân số - KHHGĐ chia sẻ: Đề án 818 được triển khai theo Quyết định số 818/QĐ-BYT ngày 12/3/2015 của Bộ Y tế Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/SKSS tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2015-2020”. Đến ngày 25/2/2019 Bộ Y tế tiếp tục ban hành Quyết định 718/QĐ-BYT về việc “Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030”. Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/CSSKSS tại địa phương là hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng các phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản-KHHGĐ có chất lượng. Đồng thời, huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho chương trình dân số phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, giúp người dân có cơ hội lựa chọn, sử dụng các biện pháp tránh thai và dịch vụ KHHGĐ, hàng hóa chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp, hiệu quả và từng bước chuyển dần từ hình thức bao cấp, miễn phí phương tiện tranh thai sang tự chi trả.

Qua hội nghị này cho thấy đã nhận được sự quan tâm vào cuộc của các đơn vị trong ngành Y tế, sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động tỉnh…..nhằm lồng ghép phổ biến, tuyên truyền về chủ trương xã hội hóa công tác Dân số, các nội dung xã hội hóa PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS vào các hoạt động tuyên truyền, vận động của các cấp đến các đoàn viên, hội viên, người lao động, các đối tượng trong độ tuổi sinh đẻ và các tầng lớp nhân dân, thực hiện chủ trương sử dụng các PTTT, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS theo cơ chế xã hội hóa nhằm giảm chi phí từ ngân sách Nhà nước, góp phần triển khai Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ KHHGĐ/SKSS trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 đạt kết quả cao.

Cũng tại hội nghị, đại diện Công ty Nasaco giới thiệu một số sản phẩm thuộc Đề án 818 và đưa ra một số định hướng giúp địa phương sớm tiếp cận và triển khai hiệu quả Đề án 818. Đồng thời, các đại biểu tham gia thảo luận chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và đề xuất phương án triển khai Đề án nhằm đạt được kết quả cao nhất trong thời gian tới.

Hải Nam- Phòng TT-GD

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.