Vĩnh Tường tổ chức, triển khai Chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2020.

Nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) tại các xã có mức sinh cao, xã khó khăn, xã có nhiều đối tượng khó tiếp cận dịch vụ SKSS/KHHGĐ

Đồng thời, vận động sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về SKSS/KHHGĐ; giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, duy trì bền vững mức sinh thay thế; góp phần đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch công tác dân số năm 2020.

Ngày 16/3/2020 Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường ban hành Kế hoạch số 98/KH-TTYT-DS  Kế hoạch chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch SKSS/KHHGĐ năm 2020 và triển khai kế hoạch tới 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Với mục tiêu 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai chiến dịch SKSS/KHHGĐ; 100% các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên trong đợt chiến dịch; Phấn đấu đạt 60 % chỉ tiêu kế hoạch năm về đặt dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai, thuốc tiêm tránh thai; 100% đối tượng sử dụng các BPTT lâm sàng trong chiến dịch đều được khám phụ khoa thông thường; 100% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại các xã, thị trấn tổ chức chiến dịch đăng ký áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, đều được cung cấp thông tin, kiến thức, tư vấn nâng cao hiểu biết về SKSS/KHHGĐ; chính sách Dân số của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện; Vận động các đối tượng mới chưa áp dụng các biện pháp tránh thai, nhằm thay thế cho đối tượng thôi dùng thuốc uống tránh thai và bao cao su vì các lý do khách quan nhằm duy trì chỉ tiêu thuốc uống tránh thai và bao cao su luôn đạt 100% kế hoạch năm trở lên.

 

 

Để chiến dịch đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả, chiến dịch được triển khai làm 2 đợt: đợt 1 sẽ kết thúc trước ngày 30/5/2020; đợt 2 sẽ kết thúc trước ngày 30/10/2020. Đồng thời, giao chỉ tiêu cụ thể từng gói dịch vụ KHHGĐ cho các xã, thị trấn thực hiện. Các hoạt động triển khai trong chiến dịch tập trung vào công tác truyền thông, vận động; cung cấp các gói dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho đối tượng; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ kết, tổng kết chiến dịch…

Vì mục tiêu chăm sóc sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số, để đảm bảo hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình và xã hội, đòi hỏi sự tích cực hưởng ứng, chung tay của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của chiến dịch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác dân số năm 2020./.

 

Phòng Dân số - TT Y tế Vĩnh Tường

 

hỏi đáp

Chi cục dân số - kế hoạch hóa gia đình Vĩnh phúc tiếp nhận và trả lời tất cả các vẫn đề thắc mắc về dân số và các chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.